Vliv přídavku La2O3 na termické chování a vlastnosti fosforečnanových skel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mošner, Petr cze
dc.contributor.author Chmelík, Jan
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61543
dc.description.abstract Byla připravena fosforečnanová skla s obsahem La2O3 v kompoziční řadě (40 - x)PbO - xLa2O3- 60P2O5 a 20PbO - (20 - x)B2O3 - xLa2O3 - 60P2O5. U skel byla studována struktura pomocí Ramanovy spektroskopie a zjišťovány jejich základní fyzikálněchemické vlastnosti (měrná hmotnost, molární objem, chemická odolnost, index lomu) v závislosti na obsahu La2O3. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 107741 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Phosphate glasses cze
dc.subject preparation cze
dc.subject properties cze
dc.subject thermal behaviour cze
dc.subject fosforečnanová skla cze
dc.subject příprava cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject termické chování cze
dc.title Vliv přídavku La2O3 na termické chování a vlastnosti fosforečnanových skel cze
dc.title.alternative The Influence of La2O3 addition on Thermal Behaviour and Properties of Phosphate Glasses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated La2O3 containing phosphate and borophosphate glasses were prepared and studied in two compositional series (40-x)PbO-xLa2O3-60P2O5 (series A) and 20PbO-(20- x)B2O3-xLa2O3-60P2O5 (B). Structure of glasses was studied by Raman spectroscopy. Basic physicochemical properties of the glasses (density, molar volume, chemical durability, refractive index) were measured. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33808 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací.Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte pojem relativní odolnost studovaných skel. Jaká je základní struktura fosforečnanových skel? Uprřesněte hodnotu koeficientu teplotní délkové roztažnosti. Pokuste se vysvětlit proč dochází ke zjiatěným jevům. Co je to relaxace? cze
dc.identifier.stag 26840 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account