Kandidáti na ekologicky akceptovatelné třaskaviny I.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyáš, Robert cze
dc.contributor.author Ryšavý, Jan
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:15Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61541
dc.description.abstract Následující práce se zaměřuje na problematiku náhrady olova v třaskavinách. Bylo vybráno několik ekologicky přijatelných látek, u nichž byly popsány základní fyzikálně-chemické a především výbušinářské vlastnosti a metody přípravy. U jednotlivých látek se diskutuje o možnosti jejich uplatnění. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1399620 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject "green" primary explosives cze
dc.subject azide cze
dc.subject polymer-bound explosives cze
dc.subject metal-organic frameworks cze
dc.subject benzofuroxan cze
dc.subject zelené třaskaviny cze
dc.subject azid cze
dc.subject polymerem vázané výbušniny cze
dc.subject organokovové skelety cze
dc.subject benzofuroxan cze
dc.title Kandidáti na ekologicky akceptovatelné třaskaviny I. cze
dc.title.alternative Candidates for the ecologically friendly primary explosives I. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The following thesis deals with the problems of replacing lead in primary explosives. Several ecologically acceptable compounds have been selected and their basic physical, chemical and especially explosive properties and methods of preparation were described. Possible use of each compound is discussed. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33237 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 27824 cze
dc.date.embargo 2035-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account