Zábleskové slože pro použití v pyrotechnických donucovacích prostředcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelikán, Vojtěch cze
dc.contributor.author Kvoch, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:14Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61540
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Zábleskové slože pro použití v zásahových donucovacích prostředcích se zabývá pyrotechnickými složemi. Blíže seznamuje se zábleskovými složemi a popisuje jejich některé měřitelné veličiny. Dále pak představuje typový výrobek charakteristický pro zábleskové slože, Zásahovou výbušku P1, a navrhuje alternativy pro složení zábleskové slože pro tento výrobek. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1365947 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Pyrotechnic composition cze
dc.subject flash composition cze
dc.subject potassium chlorate cze
dc.subject low smoke flash powders cze
dc.subject pyrotechnické nálože cze
dc.subject zábleskové slože cze
dc.subject chlorečnan draselný cze
dc.subject bezdýmné zábleskové slože cze
dc.title Zábleskové slože pro použití v pyrotechnických donucovacích prostředcích cze
dc.title.alternative Flash Pyrotechnic Compositions For the Application in the Anti-riot Control Devices eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This Bc. thesis called "Flash Compositions for the Application in Law Enforcement and Crowd Control Nonlethal Ammunition" is focused mainly on the pyrotechnic flash compositions used in the above mentioned type of ammunition. The characteristic pyrotechnic ammunition design and function is described. There are suggested a potential methods to lower the amount of combustion products of the used pyrotechnic compositions. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33239 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.defence Bakalářská práce obsahuje nestandardní citace literatury.Jakým směrem se bude ubírat představený výzkum? cze
dc.identifier.stag 24410 cze
dc.date.embargo 2035-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account