Metoda LARA pro hodnocení bezpečnosti laboratoří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ferjenčík, Miloš cze
dc.contributor.author Jančík, Milan
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:13Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61539
dc.description.abstract Práce se zabývá popisem dostupných technik identifikace zdrojů rizika a jejich analýzy v prostředí výzkumných laboratoří se zaměřením na metodu LARA. Popisuje její funkčnost a porovnává její výsledky z analýzy zvolené laboratorní úlohy s výsledky metody HAZOP. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1361227 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject LARA cze
dc.subject HAZOP cze
dc.subject hazard cze
dc.subject risk analysis cze
dc.subject laboratory safety cze
dc.subject zdroj rizika cze
dc.subject analýza rizika cze
dc.subject bezpečnost laboratoří cze
dc.title Metoda LARA pro hodnocení bezpečnosti laboratoří cze
dc.title.alternative LARA - a method for evaluation of laboratory safety eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis describes the available techniques for the identification of hazards and their analysis in research laboratories focusing on the method of LARA. It describes its functionality and compares the results of laboratory analysis of selected tasks with the results of HAZOP method. eng
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33238 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.defence Student přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 21033 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account