Analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Linhartová, Veronika cze
dc.contributor.author Tomsová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:39Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61530
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu" je analýza nákladů a užitků u konkrétního investičního projektu ve vybraném podniku. První část diplomové práce je zaměřena na teoretická východiska metody CBA, metodiky pro stanovení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti. Druhá část práce je věnovaná charakteristice vybraného investičního projektu a vyhodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti. cze
dc.format.extent 660568 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject CBA analysis cze
dc.subject investment projects cze
dc.subject financial analysis cze
dc.subject efficiency cze
dc.subject evaluation cze
dc.subject analýza CBA cze
dc.subject investiční projekty cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject hodnocení cze
dc.title Analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu cze
dc.title.alternative Cost-benefit analysis of selected investment project eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theme of my diploma thesis is Cost-benefit analysis of specific investment project in selected company. First part of diploma thesis deals with theoretical aspects of Cost-benefit analysis, a methodology to estimate economic effectiveness and financial feasibility. Second part describes selected investment project and its evaluation of economic effectiveness and financial feasibility. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33005 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem:1) Na základě čeho zvolila autorka procentuální hodnoty u změn nákladů a přínosů v rámci citlivostní analýzy? Jaké konkrétní faktory mohou zmiňovaný růst nákladů a pokles užitků u daného investičního projektu způsobit? 2) V diplomové práci jsou zmíněny tzv. neocenitelné přínosy''. Uveďte metody, které se obecně mohou využít ke kvantifikaci právě obtížně kvantifikovatelných užitků investičních projektů. 3) Uveďte přínosy realizace zvoleného investičního projektu pro město Holice. 4) Jaké konkrétní užitky přinese projekt pro město se zaměřením na rozpočet? 5) Realizovala společnost nějaký podobný projekt v minulosti? Čeho se případně týkal? cze
dc.identifier.stag 26421 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account