Zatížení sektorových zadavatelů regulací při zadávání veřejných zakázek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavel, Jan cze
dc.contributor.author Řeháková, Jaroslava
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:37Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61528
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zatížením sektorových zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsem vysvětlila pojem veřejné zakázky, právní úpravu pro zadávání sektorovými zadavateli a dohled nad veřejnými zakázkami. Druhá část se zabývá výzkumem, jak zákonná regulace ovlivňuje zadávání zakázek sektorovými zadavateli. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 2179199 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject public procurements cze
dc.subject award of the public procurement contracts cze
dc.subject sector contracting authorities cze
dc.subject Office for the Protection of Competition cze
dc.subject veřejné zakázky cze
dc.subject zadávání veřejných zakázek cze
dc.subject sektorový zadavatel cze
dc.subject Úřad pro ochranu hospodářské soutěže cze
dc.title Zatížení sektorových zadavatelů regulací při zadávání veřejných zakázek cze
dc.title.alternative Load of sector contracting authorities in award of public procurements eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vítek, Leoš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with a load of sector contracting authorities in award of public procurements. Document is divided into two parts. In the first section I explained the concept of public procurement, legal regulations for awarding the sector contracting authorities and supervision of public procurements. The second part deals with research of how statutory regulation affects the public procurement of sector contracting authorities. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32980 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry práce a odpověděl na následující otázky: 1. Jakých absolutních hodnot dosahují administrativní náklady za vaechny sektorové zadavatele? Co lze říci o jejich distribuci? cze
dc.identifier.stag 26222 cze
dc.date.embargo 2015-08-06 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account