Změny v projektu a jejich řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav cze
dc.contributor.author Klancová, Monika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:32Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61526
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá popisem problematiky projektového řízení, konkrétně systémem řízení změn. Jejím cílem je navržení takového systému řízení změn, který by byl efektivní pro projekty realizované v rámci výzev operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a napomáhal k jejich úspěšné realizaci. Zároveň respektoval všechna specifika tohoto oboru. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2766720 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject project management cze
dc.subject process of change management cze
dc.subject operational programmes cze
dc.subject school project cze
dc.subject projektový management cze
dc.subject proces řízení změn cze
dc.subject operační programy cze
dc.subject školský projekt cze
dc.title Změny v projektu a jejich řízení cze
dc.title.alternative Changes in project and project management eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Petrová, Libuše cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis describes the problems of project management, namely the management system change. Its aim is to design a system for managing changes that would be effective for projects under calls the operational programmes of the Ministry of Education, Youth and Sports and assist their successful implementation. And at the same time respecting all the specifics of the industry. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32973 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem:Ot.č.1 : Kterých konkrétních programů se týká Vaae doporučení použít software PM? Ot.č.2 : Objasněte přednosti metody PERT pro stanovení trvání činností projektu. Na kterých informacích a nástrojích je založen navržený systém řízení změn v projektech? cze
dc.identifier.stag 26142 cze
dc.date.embargo 2015-08-03 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account