Vliv transferu znalostí na inovační výkonnost českých podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr cze
dc.contributor.author Vrátná, Andrea
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:30Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61524
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou determinantů inovační výkonnosti českých podniků z chemického průmyslu. Zaměřena je na transfer znalostí ovlivňující inovační výkonnost těchto podniků. Nejprve budou prezentována teoretická východiska z oblasti pojmů týkající se znalostí, inovací a výkonnosti. Praktická část zahrnuje charakteristiku determinantů spojených s transferem znalostí a vliv těchto determinantů v predikčním regresním modelu na inovační výkonnost českých podniků. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2017985 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject knowledge cze
dc.subject innovation cze
dc.subject knowledge transfer cze
dc.subject innovative performance cze
dc.subject logit model cze
dc.subject znalost cze
dc.subject inovace cze
dc.subject transfer znalostí cze
dc.subject inovační výkonnost cze
dc.subject logitový model cze
dc.title Vliv transferu znalostí na inovační výkonnost českých podniků cze
dc.title.alternative Influence of knowledge transfer on innovation performance of Czech companies eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stejskal, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with characteristic determinants of innovative performance of Czech companies in chemical industry. It focuses on knowledge transfer influencing innovative performance of these companies. First, theoretical part background on knowledge, innovations and performance will be presented. The practical part of this thesis comprises a characteristics of knowledge transfer - related determinants and influence of these determinants on innovative performance in prediction regression model. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33027 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry práce a odpověděl na následující otázky: 1. Vyjádřete se k souvislosti mezi navrženými determinanty spojenými s transferem znalostí a v současnosti diskutovaným pojmem "otevřené inovace". cze
dc.identifier.stag 26045 cze
dc.date.embargo 2015-07-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account