Analýza nástrojů podpory podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sobotková, Lucie cze
dc.contributor.author Čmolíková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61522
dc.description.abstract Práce se zabývá podporou podnikání, důvody pro její poskytování, jejím vymezením a charakteristikou základních nástrojů používaných v rámci podpory podnikání a institucemi, které ji poskytují. Dále se zaměřuje na zhodnocení vlivu poskytnutí podpory v podobě investičních pobídek na hospodaření podniku Formplast Purkert, s.r.o. cze
dc.format 90 s. cze
dc.format.extent 1720444 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject enterprise promotion cze
dc.subject investment incentives cze
dc.subject Formplast Purkert cze
dc.subject financial analysis cze
dc.subject podpora podnikání cze
dc.subject investiční pobídky cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.title Analýza nástrojů podpory podnikání cze
dc.title.alternative Analysis of the Tools for Business Support eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kovárník, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with enterprise promotion, the reasons for its providing, its definition and characteristics of the basic tools used in the support of entrepreneurship and institutions that provide it. Afterwards it is focused on the effect of investment incentives on the economic situation of company Formplast Purkert, Ltd. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32999 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Analýza nástrojů podpory podnikáníPřipomínky a otázky vedoucí práce k obhajobě: 1) V závěru práce se doporučuje vytvořit "investiční pásma" (s. 82). Jakým způsobem by měla tato pásma zjednoduait poskytování investičních pobídek?, 2) V práci byla analyzována podpora formou slevy na dani. Jaké jsou nejčastějaí formy a v jaké oblasti jsou nejčastěji podporovány? Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 1) Autorka v práci používá celou řadu ukazatelů finanční analýzy. V rámci diskuse by mohla uvést, zda analyzovaná společost sama některé ukazatele počítá, případně zda používá i složitějaí modely, jako např. uvedený IN05, případně jiné bankrotní či bonitní modely., 2) Z tabulky č. 24 na straně 75 lze vysledovat, že i přes extrémně příznivé hodnoty obou rentabilit (předevaím ROE) v období kolem roku 2008 nastává u sledovaného podniku v posledních letech značný pokles, kdy firma v roce 2013 nedosahuje ani poloviny hodnot odvětví (zatímco v roce 2008 byla ROE podniku více než dvojnásobná než v odvětví). Autorka by mohla uvést, jak si tento vývoj vysvětluje a co by sledovanému podniku v tomto směru doporučila, neboť u ukazatelů rentability je obvykle doporučován rostoucí trend, čehož odvětví až na drobné výjimky dosahuje, zatímco u sledované společnosti jsou patrné značné propady. cze
dc.identifier.stag 25904 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account