Bankovní produkty vybraného bankovního subjektu pro podnik a fyzické osoby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf cze
dc.contributor.author Prášková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:23Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61515
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je popsat aktuální situaci na trhu běžných účtů pro fyzické osoby a pro podnikatele. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení fungování finančního trhu a bankovnictví. Je zde také věnována pozornost obecné charakteristice běžného účtu, na který je práce především zaměřena. V praktické části je analyzována vybraná banka a dvanáct konkurenčních nabídek. V závěru je provedeno statistické šetření na základě dotazníku. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 5039174 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject banks cze
dc.subject banking cze
dc.subject banking products cze
dc.subject current account cze
dc.subject finance cze
dc.subject banky cze
dc.subject bankovnictví cze
dc.subject bankovní produkty cze
dc.subject běžný účet cze
dc.subject finance cze
dc.title Bankovní produkty vybraného bankovního subjektu pro podnik a fyzické osoby cze
dc.title.alternative Banking Products of a selected Financial Institution for companies and individuals eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lejsková, Pavla cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to describe the current situation in the market of current accounts for individuals and for businesses. The theoretical part is focused on explaining the functioning of the financial market and banking. The general characteristics of the current account are described because of the primarily work focused. A chosen bank and the twelve competing offers are analysed in the practical part. In conclusion, there is the statistical survey based on a questionnaire. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32982 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry práce a odpověděl na následující otázky: 1. Není počet bankomatů Komerční banky oproti ostatním bankám přília nízký a neovlivňuje to oblíbenost potencionálních zákazníků? 2. Jaký závěr lze vyvodit z provedených statistických analýz? 3. Jakou banku by měl klient zvolit, pokud by chtěl mít osobní a podnikatelský účet v jedné bance? cze
dc.identifier.stag 25656 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account