Přeměna podniku na franchisovou společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Munkhbat, Solongo
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61514
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá rozborem firmy Monkargo a zhodnocením jejích možností uplatnění na Evropském a Mongolském trhu a její zvažovanou přeměnou na franchisovou společnost. V teoretické části bude zpracované téma franchisingu obecně a budou zde popsány výhody a nevýhody franchisingu. Praktická část se bude zaměřovat na popis a rozbor firmy Monkargo, která se zabývá mezinárodní autodopravou. Dále budou rozebrány další možnosti rozvoje firmy a možnost přeměny na franchisovou společnost. Také je v práci zpracován návrh informační brožury a franchisingové smlouvy. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 1544990 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject franchising cze
dc.subject franchise agreement cze
dc.subject information brochure cze
dc.subject transport cze
dc.subject Mongolia cze
dc.subject franchising cze
dc.subject franchisingová smlouva cze
dc.subject informační brožura cze
dc.subject doprava cze
dc.subject Mongolsko cze
dc.title Přeměna podniku na franchisovou společnost cze
dc.title.alternative Conversion of an enterprise to a franchise company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Suchánková, Tereza cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of the company Monkargo and the assessment of its potential usefulness to the European and Mongolian markets as well as its contemplated transformation into a franchise company. In the theoretical part, the process of franchising will be elaborated and the advantages and disadvantages of franchising will be described in the same part as well. The practical part will focus on the description and analysis of the company, Monkargo, which is engaged in international road transport. There will also be discussed the possibilities of further development of the company and its conversion into a franchise company. Included in this thesis is also a proposal of an information brochure and a franchise agreement. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32552 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo zhodnocení franaízového podnikání, dále postup přeměny konkrétního podniku ve franaízovou společnost. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce:1. Jaké přínosy a úskalí pro firmy má franaízové podnikání v ČR? 2. Jak se firma Mokargo vyrovnává se současnou situací, tj. s končícím odlivem mongolských občanů z ČR. 3. Na straně 52 až 55 uvádíte nejvhodnějaí destinace pro rozaíření působnosti společnosti, jak konkrétně by společnost chtěla na těchto územích nalézt vhodné partnery pro faranchising? 4. Ve SWOT analýze na straně 47 uvádíte jako hrozbu novou konkurenci, jak velká je v současné chvíli konkurence v přepravě na trase z Evropy do Mongolské republiky a jaká je největaí konkurenční výhoda firmy Monkargo? cze
dc.identifier.stag 25578 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account