Investování českých investorů do vybraných investičních instrumentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Josef cze
dc.contributor.author Kuběnová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:18Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61510
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je popsán historický vývoj investování na území dnešní České republiky a v Evropě. Charakterizována je pražská burza a organizovaný mimoburzovní trh. Dále jsou charakterizovány vybrané investiční instrumenty, tedy akcie, dluhopisy a podílové listy, z hlediska současné legislativy, formálních náležitostí, výhod a nevýhod spojených s držením konkrétního cenného papíru. V praktické části je proveden marketingový výzkum, jehož cílem je zmapování a analyzování investičního chování obyvatel České republiky a sestavení profilu českého investora. Popsán je význam investování v České republice. V závěru práce jsou uvedeny vlastní návrhy a doporučení. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 1901084 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject investing cze
dc.subject investment instruments cze
dc.subject shares cze
dc.subject bonds cze
dc.subject mutual funds units cze
dc.subject Prague Stock Exchange cze
dc.subject RM system cze
dc.subject Czech investor´s profile cze
dc.subject investování cze
dc.subject investiční instrument cze
dc.subject akcie cze
dc.subject dluhopis cze
dc.subject podílový list cze
dc.subject pražská burza cze
dc.subject RM systém cze
dc.subject profil českého investora cze
dc.title Investování českých investorů do vybraných investičních instrumentů cze
dc.title.alternative Investing of Czech investors into selected investment instruments eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kubelková, Karina cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the history of investing in the Czech Republic and Europe. The Prague Stock Exchange and the OTC are described. Shares, bond and mutual funds units are characterized in the next part. Relevant legislation, procedural requirements, advantages and disadvantages associated with a ownership of selected investment instruments are described. In the practical part there is description of the marketing research aimed at description and analyzing investment behaviour of the Czech population and describes investment habits of the Czech investors. The importance of investing is described in the next part. In conclusion are own suggestions and recommendations. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32989 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry práce a odpověděl na následující otázky: Jaký způsob investice byste doporučila jako zabezpečení na stáří a proč? 2. V čem spatřujete hlavní výhody 4a nevýhody stavebního spoření? 3. Do jaké míry by se mohly liait analýzy na str. 42 a 43 pokud by byly provedeny před a po poslední globální finanční krizi? 4. Jak by se liaily výsledky, pokud by dotazníkové aetření bylo provedeno v jiných krajích než Královéhradeckém? 5. Jaký vliv mělo podle Vás na výsledky zavedení spořících státních dluhopisů? cze
dc.identifier.stag 25419 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account