Podniková logistika, její uplatňování, význam a možnosti vylepšení u vybrané firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf cze
dc.contributor.author Pourová, Daniela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:13Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61505
dc.description.abstract Předmětem této práce je představení logistiky, řízení zásob a metod jejich řízení ve výrobním podniku. V první části jsou uvedeny teoretické základy dané problematiky. V další části se práce zaměřuje na analýzu řízení zásob v konkrétním podniku. Na základě zjištěných skutečností jsou navrženy možnosti zlepšení aktuálního stavu v podniku. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1439209 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject logistics cze
dc.subject inventory cze
dc.subject inventory management cze
dc.subject ABC analysis cze
dc.subject optimalization cze
dc.subject logistika cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject řízení zásob cze
dc.subject analýza ABC cze
dc.subject optimalizace cze
dc.title Podniková logistika, její uplatňování, význam a možnosti vylepšení u vybrané firmy cze
dc.title.alternative Company Logistics, its implementation, importance and potentian improvements in a chosen company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lejsková, Pavla cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated A subject of this work is an introduction of logistics, inventory management and methods of inventory management in a manufacturing company. In the first part are stated basic theoretical concepts related to this issue. The other part of this work is focused directly on company analysis of inventory management of concrete company. Considering of these facts author suggests recommendations for improvement of current activities in the company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32978 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry práce a odpověděl na následující otázky: 1.Může být Váa návrh objednacího množství, uvedený v návrhu 4.3.2 v praxi realizován? 2. Přinese zřízení konsignačního skladu podniku i dalaí výhody? cze
dc.identifier.stag 22193 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account