Hodnocení výkonnosti vybrané organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Kubánová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61502
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce Hodnocení výkonnosti vybrané organizace je zhodnocení výkonnosti zvoleného podniku. V první části je vymezena problematika výkonnosti a metod používaných k jejímu hodnocení a problematika finanční analýzy. V druhé části je provedeno zhodnocení výkonnosti společnosti ExtraVit, s. r. o. Závěr bude věnován doporučeným návrhům ke zlepšení. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 2252449 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject performance cze
dc.subject strategies cze
dc.subject financial analysis cze
dc.subject Balanced Scorecard cze
dc.subject výkonnost cze
dc.subject strategie cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.title Hodnocení výkonnosti vybrané organizace cze
dc.title.alternative Evaluating of the Efficiency of Selected Organization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kampf, Rudolf cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The goal of the dissertation "The Evaluating of the Efficiency of Selected Organization" is evaluate the performance of the selected company. The first part of this work describes performance and methods used for its evaluation and the issue of financial analysis. In the second part is executed an assessment of company performance ExtraVit, Ltd. The end will be dedicated to the recommended proposals for improvement. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32984 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Hodnocení výkonnosti vybrané organizacePřipomínky a otázky vedoucí práce k obhajobě: 1) Ve své práci uvádíte, že je firma úspěaná zejména v perspektivě Spokojenosti zákazníků, o čemž svědčí klesající poměr reklamací k objemu zakázek. Jakým způsobem se firmě tento pozitivní trend daří realizovat?, 2) Kterou z perspektiv byste na základě svých zjiatění naopak označila za nejhůře hodnocenou a proč? Připomínky a otázky oponenta k obhajobě: 1) V kapitole 6 analyzujete náklady firmy a snahu o snižování nákladů. Není nárůst nákladů zapříčiněn vaeobecnou inflací?, 2) Budou Vaae návrhy a doporučení, uvedené v diplomové práci, realizovány? cze
dc.identifier.stag 22030 cze
dc.date.embargo 2014-07-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account