Konstrukce a řízení manipulátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Havlíček, Libor cze
dc.contributor.author Benda, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:55Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61499
dc.description.abstract Hlavním cílem této diplomové práce je návrh vlastní konstrukce a řízení manipulátoru. Teoretická část je věnována rešerši tématu a vysvětlení základních pojmů. V praktické části jsou popsány veškeré díly manipulátoru, popsán postup vytváření vizualizace a tvorby technické dokumentace v prostředí SolidWorks. Je vytvořen ovládací program pro osobní počítač v programovacím jazyce C# a vytvořen řídicí firmware pro mikroprocesor ATmega128. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 4149922 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject robotics cze
dc.subject servomechanism cze
dc.subject microcontroller cze
dc.subject SolidWorks cze
dc.subject robotika cze
dc.subject servomechanismus cze
dc.subject mikroprocesor cze
dc.title Konstrukce a řízení manipulátoru cze
dc.title.alternative Construction and control of the manipulator eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kupka, Libor cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the work is to design and control manipulator. Teoretical part of the work is focused on research and explanation the basic words of the topic. The practical part describes the whole design, how to create visualization and technical documentation in SolidWorks environment. The control program for personal computer is developed in programing language C# and the control program for the microcontroller ATmega128 is created in programing language C. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33593 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Hlavním cílem diplomové práce byl návrh, realizace a řízení robotického manipulátoru. Těžiatě diplomové práce spočívá v části praktické. V ní diplomant nejprve popisuje návrhové prostředí SolidWorks a poté se již velmi podrobně zabývá jednotlivými částmi manipulátoru - nejprve jeho mechanickou částí a následně elektrickou. Diplomant v práci prokázal, že zvládal složitou konstrukci robotického manipulátoru a to jak po hardwarové, tak i po softwarové stránce. Realizace výsledného zařízení se jeví jako velmi zdařilá. Výsledky práce lze tak dobře využít při návrhu a realizaci podobných zařízení. Stanovené cíle práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 26464 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account