Vývoj v užívání biocidů v evropském zemědělství v posledních 10 letech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Žaneta cze
dc.contributor.author Bureš, Ladislav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:47Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61498
dc.description.abstract Práce je věnována používání a výrobě biocidů v evropském zemědělství v posledních deseti letech. Podrobněji je zpracována oblast fungicidů. Obsažena je část věnující se legislativě spojené s problematikou použití biocidů v zemědělství. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 574191 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Biocides cze
dc.subject pesticides cze
dc.subject fungicides cze
dc.subject plant protections products cze
dc.subject legislation cze
dc.subject biocidy cze
dc.subject pesticidy cze
dc.subject fungicidy cze
dc.subject připravky na ochranu rostlin cze
dc.subject legislativa cze
dc.title Vývoj v užívání biocidů v evropském zemědělství v posledních 10 letech cze
dc.title.alternative Developments in the use of biocides in European agriculture in the last 10 years eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is dedicated to the production and use of biocides in European agriculture over the past decade. More details are processed area of fungicides. A section dealing with legislation related to the issue of biocides is also included. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33258 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 27775 cze
dc.date.embargo 2035-07-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account