Směsné oxidické pigmenty na bázi Ce-Tb-Zr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra cze
dc.contributor.author Marková, Diana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:46Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61497
dc.description.abstract Cílem předkládané bakalářské práce bylo připravit pigmenty na bázi oxidu ceričitého dopovaného terbiem a zirkoniem v závislosti na způsobu syntézy a teplotě výpalu. Na základě dřívějších výsledků ze studentské odborné činnosti v roce 2011 byl vybrán barevně nejzajímavější vzorek obecného vzorce Ce1-(x+y)TbxZryO2, kde x = 0,1; y = 0,65. Vybraný vzorek byl připraven klasickým keramickým způsobem a dalšími syntézními postupy, tedy způsobem s využitím suché i mokré mechanoaktivace, srážením a suspenzním mísením surovin. Všechny připravené reakční směsi byly kalcinovány při teplotách 1200 až 1600 °C (po 100 °C). cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1255763 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Cerium oxide cze
dc.subject ceramic pigments cze
dc.subject organic connective system cze
dc.subject ceramic glaze cze
dc.subject colour properties cze
dc.subject oxid ceričitý cze
dc.subject organický pojivový systém cze
dc.subject keramická glazura cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject keramické pigmenty cze
dc.title Směsné oxidické pigmenty na bázi Ce-Tb-Zr cze
dc.title.alternative Mixed oxide pigments based on Ce-Tb-Zr eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work was to prepare pigments based on cerium oxide, which are doped by ionts of terbium and zirconium depending on the way of synthesis and calcination temperature. Based on past results from Students professional activity 2011 it was chosen interesting colour sample with general formula Ce1-(x+y)TbxZryO2, x = 0.1; y = 0.65.The chosen sample was prepared by classical (ceramic) method and other synthesis ways, namely classical method with using dry and wet mechanical activation, precipitation and suspension mixing of raw materials. All prepared reaction mixtures were calcined at various temperatures from 1200 to 1600 °C (with step 100 °C). eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33257 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalářka přednesla výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27584 cze
dc.date.embargo 2035-07-09 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account