Pyrochlorové sloučeniny s lanthanoidy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šulcová, Petra cze
dc.contributor.author Koláčková, Iva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:45Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61496
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována studiu pyrochlorových sloučenin s lanthanoidy. Je zde popsána struktura, možnosti jejich syntézy a důležité vlastnosti, kterých se hojně využívá v moderních technologiích. Zvláštní pozornost je věnována pigmentům s pyrochlorovou strukturou, které lze považovat za alternativu k tradičním keramickým pigmentům. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 2916336 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Pyrochlore compounds cze
dc.subject lanthanides cze
dc.subject synthesis cze
dc.subject pigments cze
dc.subject colour properties cze
dc.subject pyrochlorové sloučeniny cze
dc.subject lanthanoidy cze
dc.subject syntéza cze
dc.subject pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.title Pyrochlorové sloučeniny s lanthanoidy cze
dc.title.alternative Pyrochlore compounds with lanthanides eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to study of pyrochlore compounds with lanthanides. Their structure, posibilities of their synthesis and important properties, which are widely used in modern technologies, are desribed here. Particular attention is given to pigments with pyrochlore structure, which can be considered as an alternative to the traditional ceramic pigments. eng
dc.description.department Katedra anorganické technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33259 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalářka přednesla výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 20772 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account