Zavedení preference MHD - tramvají na křižovatce ulic Opavská a 17.listopadu v Ostravě.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela cze
dc.contributor.author Mikulaj, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:34Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61494
dc.description.abstract Práce je zaměřena na zavedení preference tramvají na křižovatce ulic 17. Listopadu/Opavská v Ostravě. Je provedena analýza provozu na křižovatce a jsou vyjmenovány hlavní nedostatky, které plynou se současného provozu. Součástí navržených změn jsou úpravy v dynamickém řízení křižovatky, tzn. v signálních plánech a fázových skupinách. V práci jsou zhodnoceny výhody a nevýhody, které preference MHD přináší, včetně vyčíslení ekonomických nákladů a přínosů. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 6008558 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject trams cze
dc.subject public transport service cze
dc.subject preference cze
dc.subject signalling plans cze
dc.subject green wave cze
dc.subject congestion cze
dc.subject tramvaje cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject preference cze
dc.subject signální plány cze
dc.subject zelená vlna cze
dc.subject kongesce cze
dc.title Zavedení preference MHD - tramvají na křižovatce ulic Opavská a 17.listopadu v Ostravě. cze
dc.title.alternative Introduction of preference public transport service - trams on the junction of Opavská and 17. listopadu streets in Ostrava city. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with introduction of preference of trams on the junction Opavska and 17. Listopadu Street in Ostrava city. Analysis of transport operations on the junction is performed and the main absences arising from current flow are described. Included of designed amendment are changes in dynamic conduct of junction especially in the signalling plan and the group phase. In the task are evaluated the pros and cons which are related to preference of public transport service including of enumeration economic costs and financial benefits. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32027 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 28335 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account