Změna linkového vedení v městské hromadné dopravě ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Landsfeld, Vítězslav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:33Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61493
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá změnou linkového vedení v městské hromadné dopravě ve Zlíně a Otrokovicích. Práce kombinuje pohled technologický a zejména pohled koncepční. Koncepční pohled se vztahuje k plánované změně dopravní koncepce veřejné dopravy ve Zlíně ve vazbě na vznik terminálu veřejné dopravy a ve vazbě na modernizaci železniční tratě 331. Technologický pohled je vztažen k ověření dopadů změn na přepravní proudy cestujících. Ke zpracování přepravních průzkumů a k sestavení dopravního modelu byl použit program dopravního modelování OmniTRANS. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 22781179 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject urban public transport cze
dc.subject Zlín city cze
dc.subject multimodal passenger terminal cze
dc.subject OmniTRANS cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject město Zlín cze
dc.subject terminál veřejné dopravy cze
dc.title Změna linkového vedení v městské hromadné dopravě ve Zlíně cze
dc.title.alternative Change of line network in public transport in Zlín eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a change of line network in urban public transport in Zlín and Otrokovice. The thesis combines technological view and especially the conceptual view. Conceptual view relates to planned change of a transportation concept of public transport in Zlin in relation to the creation of a multimodal passenger terminal, and in relation to the modernization of the railway line 331. The technological view is related to the verification of the impact of changes to the traffic flows of passengers. The traffic surveys and traffic model building was processed in modelling software OmniTRANS. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32056 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky členů zkuaební komise ve skupinové rozpravě. Vedoucí diplomové práce tuto ohodnotil jako přínosnou pro použití v praxi a úspěaně navazující na bakalářskou práci studenta. Otázka zadaná oponentem diplomové práce byla úspěaně zodpovězena. cze
dc.identifier.stag 28333 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account