Modulové řešení terminálu kombinované přepravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Široký, Jaromír cze
dc.contributor.author Černý, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:32Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61492
dc.description.abstract První část práce obsahuje analýzu vybraných terminálů kombinované přepravy v České republice a jejich porovnání s terminály ve Spolkové republice Německo. V další části práce autor představí několik návrhů modulového řešení terminálu se všemi dopady na používanou technologii překládky. Na závěr autor provede zhodnocení vlastních návrhů řešení, zejména po stránce technologické a ekonomické. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 3045684 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject combined transport cze
dc.subject rail mounted container gantry cranes cze
dc.subject reach stackers cze
dc.subject combined transport terminal cze
dc.subject modular solutions cze
dc.subject kombinovaná přeprava cze
dc.subject portálový jeřáb cze
dc.subject mobilní překladače cze
dc.subject terminál kombinované přepravy cze
dc.subject modulové řešení cze
dc.title Modulové řešení terminálu kombinované přepravy cze
dc.title.alternative Modular solutions of terminal combined transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The first chapter of this thesis comprises of the analysis of specific combined transport terminals in the Czech Republic and their comparison to the terminals in the Federal Republic of Germany. In the next chapter of the thesis the author presents several new proposals to modular terminal solutions and their influences to technology of transshipment. In conclusion the author provides an evaluation of suggested proposal solutions, mainly focusing on technological and economic aspects. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32025 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student úspěaně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl vaechny otázky zkuaební komise. cze
dc.identifier.stag 28324 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account