Technologie spojování plastových dílů s důrazem na ultrazvukové svařování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švanda, Pavel cze
dc.contributor.author Třešňák, Michal
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:20Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61489
dc.description.abstract V první části této práce jsou srovnávány jednotlivé technologie spojování plastů. Mezi které patří: spojování klipy, spojování tepelným tvarováním (heat-staking), šroubové spojení, svařování laserové, sváření / nýtování ultrazvukové a lepení. Ve druhé části práce se zabývá analýzou návratnosti investice jednotlivých technologií a jejich vzájemným srovnáním. Třetí část práce se věnuje popisu ultrazvukového svařování / nýtování. Uvádí popis ultra-zvukové svářečky a jejích komponentů. Jsou zde uvedeny i důležité parametry pro svařování. Poslední část práce se zaměřuje na určení materiálů pro prototypy a návrhem jejich designu. Dále se práce soustředí na zkoušení pevnosti svařených prototypů z různých kombinací materiálů a jejich vyhodnocením vhodnosti pro sériovou výrobu. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 5223147 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject technology of joining cze
dc.subject ultrasound cze
dc.subject return of investment cze
dc.subject strenght tests cze
dc.subject optimal design cze
dc.subject technologie spojování cze
dc.subject ultrazvuk cze
dc.subject návratnost investice cze
dc.subject zkoušky pevnosti cze
dc.subject sonotroda cze
dc.subject optimální design cze
dc.title Technologie spojování plastových dílů s důrazem na ultrazvukové svařování cze
dc.title.alternative Technology of plastic parts joining focused to the ultrasonic welding eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The first part of this thesis is focused on technology of the plastic parts joining compara-tion. Which are: snap-fits, heat staking, screws, laser welding, ultrasound welding / riveting, and adhesive bonding. The second part of this document concerns analysis of "Return of investment" of plastic parts joining methodes and their mutual comparison. Next part is a closer view to ultrasonic fastening (welding and riveting). There is descrip-tion of ultrasonic welding machine and of their components. There are mentioned an impor-tant parameters for the welding process too. At the last part of this thesis are mentioned proposals for pin and hole optimal designs, that could be used in prototypes and there are designed materials for these prototypes too. Then it focuses on joint stregth testing for different combinations of materials and pin & hole designs. Then the testing results are evaluated regarding to the requests of mass production. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32364 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant komisi prezentoval návrh tvaru pinů pro ultrazvukové svařování. Prezentaci měl student připravenou přehledně s převažujícím počtem tabulek a obrázků. Diplomant se prezentoval přiměřeně sebejistým projevem, kdy v patřičném rozsahu seznámil komisi se svojí diplomovou prací. V kontextu celé prezentace proběhla i diskuze otázek položených komisí. Diplomant zvládl bez potíží reagovat na všechny otázky. cze
dc.identifier.stag 27736 cze
dc.date.embargo 2015-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account