Mužský pěvecký spolek Pernštýn v Pardubicích v letech 1861 - 1914

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halířová, Martina cze
dc.contributor.author Kubík, Jakub
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:01Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61479
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá vznikem a činností Mužského pěveckého spolku Pernštýn v 19. století do vypuknutí první světové války. V úvodních obecných kapitolách se pojednává o spolkové legislativě, historii pěveckých spolků a nejdůležitějších okamžicích Pardubic ve druhé polovině 19. století s přihlédnutím k vývoji společenského života. Ve stěžejních kapitolách jsou uvedeny nejčastější hudební produkce, veškeré spolkové problémy, ale i vzájemné konflikty mezi jednotlivými členy Pernštýna. Také zjistíme, že aktivita spolku se nezaměřovala pouze na kulturní činnost v Pardubicích, ale že vyjížděl i mimo město na různé slavnosti a spolkové výlety. Dále se seznámíme s tím, jaké instituce nebo sociálně slabší skupiny Pernštýn finančně podporoval. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 869980 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject society cze
dc.subject singing society cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject 19th century cze
dc.subject Pernštýn cze
dc.subject spolky cze
dc.subject pěvecké spolky cze
dc.subject 19. století cze
dc.title Mužský pěvecký spolek Pernštýn v Pardubicích v letech 1861 - 1914 cze
dc.title.alternative Male Singing Club Pernštýn in Pardubice between 1861 and 1914 eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Stráníková, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Presented bachelor thesis is focused on formation and activities of the Male singing society Pernštýn in 19th century up to the outbreak of the First World War. In the opening chapters thesis deals with community legislation, history of singing society and the most important moments of city Pardubice in the second half of the 19th century with taking into account the development of social life. In the main chapters there are stated the most frequent musical products, all community problems and also conflicts among the members of Pernštýn. Subsequently we will find out, that activity of this society was not focused only on cultural activities in Pardubice. I will describe places which were visited by Pernštýn and also I will mention which institution or social group was financially supported by Pernštýn. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33282 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Přestavení práce. Posudek vedoucí práce a oponentky. Diskuse. (Terminologie 19. století "dělo - hmoždíř", politická platforma spolkového života, kontex města). cze
dc.identifier.stag 26850 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account