Dva objekty z doby laténské v Malých Číčovicích (okr. Praha-západ) v kontextu dalších laténských nálezů v regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Jan cze
dc.contributor.author Křepinská, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:35Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61457
dc.description.abstract Základem této bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení archeologického materiálu ze dvou chat z pozdně halštatského až časně laténského období, zkoumaných záchranným archeologickým výzkumem v roce 2011 v Malých Číčovicích (obec Číčovice, okr. Praha-západ). Archeologický materiál z naleziště byl srovnán s nálezy z jiných sídlišť na území Prahy a Středočeského kraje. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 5793820 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Male Cicovice cze
dc.subject late Hallstatt period cze
dc.subject early La Téne period cze
dc.subject burdei cze
dc.subject ceramics cze
dc.subject Malé Číčovice cze
dc.subject pozdní doba halštatská cze
dc.subject časná doba laténská cze
dc.subject polozemnice cze
dc.subject keramika cze
dc.title Dva objekty z doby laténské v Malých Číčovicích (okr. Praha-západ) v kontextu dalších laténských nálezů v regionu cze
dc.title.alternative Two Objects from the La Téne Period in Male Cicovice (Prague-West District) in the Context of Other La Téne Finds in the Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Novák, Miroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The core of this thesis is an analysis and evaluation of archaeological material from two cottages from Hallstatt to early La Téne, examined by a development-led excavation team in 2011 in Male Cicovice (Cicovice, Prague-West). The archaeological material from the site was compared with findings from other sites in the area of Prague and Central Bohemia. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33297 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Nejprve studentka představila svou práci (námět, reaerae pramenů, postup zpracování, výsledky). Následně byly přečteny posudky akolitele a oponenta. Studentka se následně vyjádřila ke vzneseným námitkám. Tyto námitky vysvětlila. cze
dc.identifier.stag 23244 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account