Restaurování nástěnných maleb v prostoru jižní oratoře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan cze
dc.contributor.author Šimánek, Petr
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61454
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá komplexním restaurováním dvou nástěnných maleb v prostoru jižní oratoře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části bakalářské práce je restaurátorský průzkum a restaurátorská dokumentace. Druhá část pojednává o ikonografii výjevů v jižní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie. cze
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 17118143 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject restoration report eng
dc.subject central scene eng
dc.subject lunette eng
dc.subject inscription mirror eng
dc.subject St. Anthony of Padua eng
dc.subject iconography of scenes eng
dc.subject stucco decorations eng
dc.title Restaurování nástěnných maleb v prostoru jižní oratoře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech cze
dc.title.alternative Restoration of the wall paintings in the south of the oratory church Assumption of the Virgin Mary in Klokoty. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jakubů, Daniela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the comprehensive restoration of two murals in the area south of the Oratory Church of the Assumption of the Virgin Mary in Klokoty. The bachelor thesis consists of two parts. In the first part of this work is the restoration research and restoration documentation. The second part deals with the iconography of the scenes in the south Oratory Church of the Assumption of the Virgin Marry. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32925 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 29038 cze
dc.date.embargo 2015-08-18 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account