Restaurování nástěnné malby Vítězství křesťanství nad pohanstvím v kostele sv. Víta v Makově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frühauf, Jan cze
dc.contributor.author Běťáková Jirmásková, Simona
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:15Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61448
dc.description.abstract Praktická část bakalářské práce se zabývá restaurováním nástěnné malby na severní stěně presbytáře kostela sv. Víta v Makově. Jedná se o nástěnný obraz od Mikoláše Alše z roku 1900 umístěný v iluzivním rámu. Bakalářská práce obsahuje restaurátorský průzkum a vlastní restaurování malby. Její součástí je fotografická dokumentace, která dokládá jednotlivé etapy restaurátorského zásahu a výsledky technologických analýz. Teoretická část bakalářské práce je zaměřená na osobnost Mikoláše Alše a skupinu figurálních kostelních maleb v okolí Litomyšle, jejichž tvůrci byli Alšovými spolupracovníky. Na základě dostupných informací bude popsán stručný historický vývoj objektů, v nichž se malby nacházejí a okolnosti jejich vzniku. Malby budou zdokumentovány fotograficky. cze
dc.format 279 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restoration research eng
dc.subject restoration eng
dc.subject mural painting eng
dc.subject St. Vitus Church eng
dc.subject choir eng
dc.subject nave eng
dc.subject figural mural painting eng
dc.subject cardboard eng
dc.title Restaurování nástěnné malby Vítězství křesťanství nad pohanstvím v kostele sv. Víta v Makově cze
dc.title.alternative The Restoration of the Wall Painting The Triumph of the Christianity over the Paganism in St. Vitus Church in Makov eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The practical aspect of this work deals with the restoration of the mural painting on the north wall of the presbytery church St. Vitus in Makov. It is a wall painting by Mikoláš Aleš from 1900, to be found in the illusive frame. This bachelor work includes both restoration research and restoration painting. It includes photographic documentation, which demonstrates both the various stages of restoration work and results of the technological analysis. The theoretical part is focused on the personality of Mikoláš Aleš and a group of figurative paintings in churches around Litomyšl, whose creators were Aleš´s colleagues. Based on the available information, a brief history describes of the objects in which the paintings are located and the circumstances of their creation. The paintings will be documented photographically. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32916 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28884 cze
dc.date.embargo 2015-08-10 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account