Zajišťování požární ochrany a její kontrola

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk cze
dc.contributor.author Školová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:52Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61441
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o zajišťování požární ochrany a její kontrole. Rozebrána je důležitost dodržování povinností požární ochrany spojených s podnikatelskou činností. Důležitou součástí této oblasti je kontrola dodržování povinností a to jak vnitropodniková, tak i kontrola vykonávaná státním požárním dozorem. cze
dc.format 43 s. cze
dc.format.extent 862751 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject safety and protection of the population cze
dc.subject fire protection cze
dc.subject state fire supervision cze
dc.subject fire inspection cze
dc.subject bezpečnost a ochrana obyvatelstva cze
dc.subject požární ochrana cze
dc.subject státní požární dozor cze
dc.subject požární kontrola cze
dc.title Zajišťování požární ochrany a její kontrola cze
dc.title.alternative Fire protection securing and its supervision eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This document discusses the provision of fire prevention and control. Discussed the importance of fire safety compliance obligations associated with entrepreneurial activity. Animportant part ofthis area is to controlcompliancewiththeobligationsinternal and thecontrolexercisedby thestatefiresupervision. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33428 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Zhodnoťte průměrnou výai ukládaných pokut (vypočtenou v kapitolu č. 5) ve vztahu k její možné maximální výai, o které pojednáváte v kapitole 4.2. Dále okomentujte vývoj průměrné výae ukládaných pokut za sledované desetileté období.Čím je způsoben nesoulad ve vývoji křivek mezi schválenými a vaemi schválenými posouzeními požárního nebezpečí v grafu č. 1 na straně 32 Vaaí bakalářské práce? Kam jdou výnosy z pokut? cze
dc.identifier.stag 26155 cze
dc.date.embargo 2015-08-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account