Profesní vzdělávání příslušníků Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk cze
dc.contributor.author Pokorná, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:52Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61440
dc.description.abstract Bakalářská práce vystihuje důležitost a náročnost práce příslušníků Policie České republiky z hlediska profesního vzdělávání. Věnuje se jejich postavení ve společnosti, popisu a využití vzdělávacího systému tohoto bezpečnostního sboru. Cílem této práce je posoudit úroveň a možnosti vzdělávání příslušníků Policie České republiky. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1668433 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject lifelong learning cze
dc.subject Ministry of Interior cze
dc.subject police schools cze
dc.subject Police of the Czech republic cze
dc.subject police officers cze
dc.subject police Reform cze
dc.subject police Act cze
dc.subject celoživotní vzdělávání cze
dc.subject Ministerstvo vnitra ČR cze
dc.subject policejní školy cze
dc.subject Policie České republiky cze
dc.subject příslušníci policie cze
dc.subject reforma policie cze
dc.subject zákon o policii cze
dc.title Profesní vzdělávání příslušníků Policie České republiky cze
dc.title.alternative Career education of Czech police officers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis describes the importance and complexity of work by police officers of the Czech Republic in terms of career education. It applies to their position in society, describe and application of the educational system of this security force. The aim of this work is to assess the level and educational opportunities of police officers. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33422 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Jak lze skloubit studium přísluaníka Policie ČR na VO /V s plněním jeho služebních povinností? Vychází zaměstnavatel těmto přísluaníkům vstříc? Poskytuje jim např. studijní volno či jiné zvýhodnění?V druhé otázce dotazníkového aetření se tážete na věk přísluaníků Policie ČR. Je nějak upravena jeho horní hranice? Neuvažovala jste v práci kurzy a dalaí vzdělávání? cze
dc.identifier.stag 26153 cze
dc.date.embargo 2015-08-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account