JE Dukovany - informování a komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kadlec, Petr cze
dc.contributor.author Keprtová, Anna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:50Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61438
dc.description.abstract Práce se bude zabývat účinností opatření k ochraně obyvatelstva v závislosti na úrovni předběžné přípravy opatření v oblasti informování a komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události na jaderně energetickém zařízení. Bude provedeno porovnání zkušeností ze zahraničí v dané oblasti s JE Dukovany. cze
dc.format 57 s. + 26 s. příl. cze
dc.format.extent 1789889 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Nuclear Plant eng
dc.subject risk eng
dc.subject exceptional event eng
dc.subject communication eng
dc.subject emergency planning zone eng
dc.subject jaderné elektrárny cze
dc.subject riziko cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject zóna havarijního plánování cze
dc.title JE Dukovany - informování a komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události cze
dc.title.alternative Nuclear Plant Dukovany - population awareness in case of exceptional event eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The paper will follow up the effectiveness of measures which are taken to protect the population considering the level of preliminary planning measures in the field of information and communication with the public in the event of an emergency at a nuclear power facility. Then a comparison of foreign experience on the subject will be made with regards to the Dukovany nuclear power station. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31906 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla jednu z otázek vedoucího práce, ve znění:Uveďte příklady prostředků, které se používají pro vzdělávání občanů v rámci krizové připravenosti v zónách havarijního plánování JE Dukovany a zahraničních JE v případě, výskytu radiační havárie.V rozpravě byla studentka tázána na předpokládanou životnost JE Dukovany a možná řeaení následující po uplynutí její životnosti. cze
dc.identifier.stag 26138 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account