Analýza procesů krizového plánování ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Mikulová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:48Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61435
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je vymezení základních pojmů krizového řízení a přiblížit proces krizového plánování ve veřejné správě. Hlavní pozornost je směřována na krizový plán a na jeho metodiku zpracování. Práce je zaměřena konkrétně na Krizový plán kraje a to Středočeského, Jihomoravského a Pardubického kraje, u kterých zjišťuje jejich silné a slabé stránky. Pomocí řízených rozhovorů se zástupci HZS krajů jsou navržena doporučení pro zlepšení procesu krizového plánování ostatním krajům. Cílem této práce je zhodnotit proces krizového plánování a navrhnout možná doporučení pro zlepšení. cze
dc.format 108 s. cze
dc.format.extent 2371749 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject safety cze
dc.subject incidents cze
dc.subject crisis situations cze
dc.subject public administration cze
dc.subject crisis management cze
dc.subject crisis planning cze
dc.subject emergency planning cze
dc.subject crisis law cze
dc.subject risk analysis cze
dc.subject financing cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject krizové situace cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject krizové řízení cze
dc.subject krizové plánování cze
dc.subject havarijní plánování cze
dc.subject krizový zákon cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject financování cze
dc.title Analýza procesů krizového plánování ve veřejné správě cze
dc.title.alternative Analysis crisis planning processes in public administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the definition of basic concepts of crisis management and approach the process the process of contingency planning in public administration. The main attention is directed to the emergency plan and its processing methodology. The work is focused specifically on the Emergency Plan and the Central Region, South Moravia, and Pardubice region, where discovers their strengths and weaknesses. Using structured interviews with representatives of the Fire - recommendations are designed to improve the process of contingency planning other regions. The aim of this study is to evaluate the process of crisis planning and propose recommendations for improvement. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33429 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence V sedmé kapitole uvádíte návrhy na zlepaení současného stavu. Můžete stručně charakterizovat možné bariéry realizace Vaaich doporučení? cze
dc.identifier.stag 22408 cze
dc.date.embargo 2015-08-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account