Aplikace bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej cze
dc.contributor.author Pelikánová, Dana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:44Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61431
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na bezpečnostní audit ve výrobním podniku, zabývá se popisem současného stavu preventivních opatření v oblasti rizik výrobního podniku. První část této práce se věnuje obecnému podchycení problematiky bezpečnostního auditu. Druhá část práce se zabývá detailní analýzou bezpečnostní situace ve výrobním podniku SV metal, s r.o., s důrazem na ochranu zaměstnanců a majetku podniku. V práci jsou detailně popsána zjištěná rizika a formulovány návrhy pro jejich odstranění. Důležitým výzkumným nástrojem práce je dotazníkové šetření a řízený rozhovor zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve zkoumaném podniku. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2985437 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject health and safety of work eng
dc.subject risk map eng
dc.subject safety audit eng
dc.subject protection of property eng
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cze
dc.subject mapa rizik cze
dc.subject bezpečnostní audit cze
dc.subject ochrana majetku cze
dc.title Aplikace bezpečnostního auditu ve vybrané společnosti cze
dc.title.alternative Application of safety audit in selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the safety audit in a manufacturing company. The current state of preventive measures in the field of risks in the manufacturing company is described. The first part is dedicated to general issues of the safety audit. The second part deals with the detailed analysis of the safety condition in the manufacturing company SV metal, s.r.o., with emphasis on the protection of employees and company assets. The identified risks are described in detail and on the basis of these findings, suggestions are defined to eliminate the risk. The major research tool of the thesis is the questionnaire survey and a controlled interview focused on the safety and health protection at work in the given company. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D31899 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázku vedoucí práce:Jaké hlavní bariery vnímáte ve vztahu k aplikaci navrhovaných opatření? V rámci diskuse byla studentka tázána na počty respondentů provedeného aetření cze
dc.identifier.stag 21979 cze
dc.date.embargo 2014-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account