Etnografický výzkum zaměřený na problematiku sociální exkluze v třídním kolektivu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš cze
dc.contributor.author Ževairovská, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61430
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou sociální exkluze v třídním kolektivu na základní škole. Hlavním cílem je zjistit, jaké faktory sociální exkluzi ovlivňují. Dále je popsán přístup vyučujících k exkludovaným dětem. Na začátku práce jsou stručně popsány metody výzkumu, dále teorie, která byla v práci použita a nakonec informace, které byly zjištěny v terénu. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 8512612 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject social exclusion cze
dc.subject capitals cze
dc.subject habit cze
dc.subject family cze
dc.subject school cze
dc.subject sociální enkluze cze
dc.subject kapitály cze
dc.subject habitus cze
dc.subject rodina cze
dc.subject škola cze
dc.title Etnografický výzkum zaměřený na problematiku sociální exkluze v třídním kolektivu cze
dc.title.alternative Ethnographic research focused on the issue of social exclusion in the classroom eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with problematic of social exclusion in the class team at an elementary school. The main objective is to determine what factors influence social exclusion. Also, describes the approach of teachers to exkluded children. At the beginning of the work are briefly described methods of research,further theory, which is used at work and finally the information they were identified in the field. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33098 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Autorka představila svoji práci. Po vyslechnutí posudků reagovala na drobné výtky týkající se obsahové i formální stránky práce s relativně uspokojivě zodpověděla otázky, které jí byly položeny. K výtkám týkajícím se pochopení konceptu tříd z díla K. Marxe (Kapitál) podotkla, že knihu nečetla kompletně, pouze výtah z díla. cze
dc.identifier.stag 27656 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account