Hipsteři s andělskými hlavami?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ryška, Tomáš cze
dc.contributor.author Kolářová, Ester
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61423
dc.description.abstract Tato textová práce se spolu audiovizuální částí zabývá světem čtyř básníků, kteří se dají pokládat za tzv. hipstery. Náplní práce bude podat pohled na jejich tvorbu, veřejné čtení jejich poezie a na motivace, které je k tomu vedou. Teoretická část se zabývá metodami výzkumu, konceptem altruistického individualismu a jeho aplikací. Audiovizuální část pak přibližuje vystoupení básníků a jejich názory na vlastní tvorbu a vystupování na veřejnosti. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1498605 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject hipsters cze
dc.subject poetry cze
dc.subject individualism cze
dc.subject altruism cze
dc.subject Beck, Ulrich cze
dc.subject hipsteři cze
dc.subject poezie cze
dc.subject individualismus cze
dc.subject altruismus cze
dc.title Hipsteři s andělskými hlavami? cze
dc.title.alternative Angelheaded hipsters? eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Tošner, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is with its audiovisual part focused on the world of four poets, who can be considered as hipsters. The focus of this thesis is to introduce a view on their art activities, public readings of their poetry and their motivations behind these actions. Theoretical part deals with the methodology of the research, concept of altruistic individualism and its applications. Audiovisual part introduces public reading of these poets and their view on their own art activities and public appearances on poetry readings. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33089 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Autorka představila svou práci a po vyslechnutí posudků reagovala na výtky oponenta. Hipsterské hnutí, jako pojem, není podle autorky zcela funkční, což bylo důvodem, proč autorka toto označení hlouběji neanalyzuje. cze
dc.identifier.stag 27630 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account