Chataření, přežitek, nebo stále se rozvíjející fenomén

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hloušková, Zuzana cze
dc.contributor.author Kovaličová, Monika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61417
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá chatařením na Seči. Vychází z vlastního terénního výzkumu, který se uskutečnil v dané lokalitě pomocí dotazníkového šetření. V této práci jsem stručně popsala předchůdce a vývoj chataření v České republice. Mojí snahou bylo objasnit, zda jsou chataři subkulturou a využila jsem studii o amenitní migraci. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1692797 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject scouting cze
dc.subject tramping cze
dc.subject cottagers cze
dc.subject cottages cze
dc.subject amenity migration cze
dc.subject subculture cze
dc.subject skauting cze
dc.subject tramping cze
dc.subject chataři cze
dc.subject chaty cze
dc.subject amenitní migrace cze
dc.subject subkultura cze
dc.title Chataření, přežitek, nebo stále se rozvíjející fenomén cze
dc.title.alternative Weekend cottages - relics or ever -evolving phenomenon eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a weekend cottage phenomenon in the area around a reservoir Seč. It is based on a field research, carried out in the mentioned area using questionnaires. In this paper I briefly described the beginning and expansion of the phenomenon in the Czech Republic. My objective was to clarify whether the cottagers represent a subculture. I used the study of amenity migration. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33087 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou práci, byly přečteny oba posudky, studentka reagovala na výtky oponenta - odpovídala vcelku odpovídajícím způsobem, uvědomila si své chyby, a protože je tady možnost, že budoucí práce se vyvaruje obdobných nepřesností, komise schvaluje hodnocení dobře. cze
dc.identifier.stag 22904 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account