Ragby v současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viková, Lada cze
dc.contributor.author Jelínková, Hana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:22Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61415
dc.description.abstract Tato práce se věnuje chrudimskému týmu ragbistů s názvem Rabbitohs Chrudim. Hlavním cílem je proniknout do týmové skupiny ragbistů a do hloubky se zaměřit na formování jejich identity. Vytváření identity je posuzováno na základě spolupráce, vytyčování rozdílů mezi jedinci a určování hranic, které jsou definovány skrze stratifikační vymezení. Práce se také zaměří na role, ovlivňující jedince týmu. Díky výzkumu, trvajícímu 9 měsíců také dojde k porovnání některých pozic hráčů od začátku jejich kariéry až po současný stav v týmu. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1203669 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Rugby cze
dc.subject social identity cze
dc.subject social stratification cze
dc.subject role cze
dc.subject sport cze
dc.title Ragby v současnosti cze
dc.title.alternative Rugby at present eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is dedicated to Chrudim rugby team named Rabbitohs Chrudim. The main aim is to break into groups rugby team and in-depth focus on shaping their identities. Creating identity is judged on the basis of cooperation, ranging differences among individuals and establishing the boundaries, which are defined by the definition of stratification. Work will be also focused on the role, affecting individuals of team. Thanks to the research, which lasted nine months there will be comparation of some positions of individual players from the beginning of their career, to the current state in the team. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D37155 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP - Ragby v současnosti, byly přečteny oba posudky. Studentka zodpověděla dotazy komise. cze
dc.identifier.stag 22882 cze
dc.date.embargo 2035-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account