Úloha státní správy při zajišťování vnitřní bezpečnosti v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fuka, Jan cze
dc.contributor.author Kubišta, Michal
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:06Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61406
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na postavení a funkce státních orgánů odpovědných za vnitřní bezpečnost. Na příkladu již nastalých krizových situací ve vybraném regionu určuje metodou analýzy možnosti orgánů státní správy při zajišťování bezpečnosti v ČR. Následně navrhuje možná zlepšení v rámci bezpečnostního systému. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 2779697 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject government cze
dc.subject security system cze
dc.subject homeland security cze
dc.subject crisis situation cze
dc.subject státní správa cze
dc.subject bezpečnostní systém cze
dc.subject vnitřní bezpečnost cze
dc.subject krizová situace cze
dc.title Úloha státní správy při zajišťování vnitřní bezpečnosti v České republice cze
dc.title.alternative Task of government at ensuring homeland security in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Baťa, Robert cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the post and function of government responsible for homeland security. On the example of the crisis situation that occurred in the selected region determines by analysis method possibilities of government at ensuring homeland security in the Czech Republic. After that suggests possible improvements in the security system. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33230 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Student v prezentaci seznámil zkuaební komisi s obsahem, závěry a přínosy své diplomové práce. Poté zodpověděl vybrané otázky z posudků vedoucího a oponenta práce."V kapitole 4.4.2 hovoříte o tom, že zákon č. 254/2001 Sb. nespecifikuje pravomoci povodňové komise při převzetí řízení. Jaké byste navrhoval?" "Doporučil byste pro omezení rizika povodní i opatření v oblasti utváření krajiny?" V rámci následné rozpravy k práci byly položeny otázky vztahující se k využití modelování a hlavních přínosů práce. Vytknuty byly formální nedostatky práce. cze
dc.identifier.stag 25611 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account