Funkční využití potenciálu vybrané obce a analýza její vybavenosti se zaměřením na rekreaci a cestovní ruch

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Tomanová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:04Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61404
dc.description.abstract Práce je věnována funkčnímu využití potenciálu města Sezemice se zaměřením na rekreaci a cestovní ruch. V práci bude charakterizováno zájmové území, SWOT analýza, síťová analýza a návrh v oblasti občanské vybavenosti, který by mohl posílit i cestovní ruch. Pro vizualizaci výsledků, použitých metod bude využito programové prostředí ArcGISfor Desktop 10.3, Google SketchUp a CityEngine. V práci jsou zároveň vytvořeny i 3D modely. Tištěná práce je doplněna o CD s multimediální ukázkou návrhu v oblasti občanské vybavenosti. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 10636028 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.4.2016 cze
dc.subject tourism cze
dc.subject recreation cze
dc.subject SWOT analysis cze
dc.subject multi-criteria decision making cze
dc.subject network analysis cze
dc.subject 3D modelling cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject rekreace cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject multikriteriální rozhodování cze
dc.subject síťová analýza cze
dc.subject 3D modelování cze
dc.title Funkční využití potenciálu vybrané obce a analýza její vybavenosti se zaměřením na rekreaci a cestovní ruch cze
dc.title.alternative Functional usage of the potential of selected municipalities and analysis of its facilities with a focus on recreation and tourism eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Maštálka, Martin cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the functional use of the potential of the city Sezemice focusing on recreation and tourism. Within the work, area of interest is characterized at first, then SWOT analysis, network analyses and design of public facilities, which could reinforce even tourism is described. To visualize the results, software ArcGIS for Desktop 10.3, Google SketchUp and CityEngine are used. In thesis are also created 3D models. Printed thesis is completed with the CD multimedia demonstration of public facilities in the area. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Urbanismus cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33035 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka v prezentaci seznámila zkuaební komisi s obsahem, závěry a přínosy své diplomové práce. Poté zodpověděla vybranou otázku z posudku oponenta práce."Uveďte příklady standardizovaných metodik, které byste mohla využít pro zpracování informací o dostupnosti služeb. Popiate rozdíly mezi těmito metodikami a metodikou Vámi použitou." V rámci následné rozpravy k práci byly vzneseny otázky a připomínky vztahující se k potenciální vytíženosti navrženého sportovně rekreačního areálu. cze
dc.identifier.stag 25572 cze
dc.date.embargo 2016-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account