Reflexe religiozity ve vybraných psychoanalytických školách.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harbich, Martin cze
dc.contributor.author Brož, Martin
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:51Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61399
dc.description.abstract Práce pojednává o reflexi religiozity ve vybraných psychoanalytických školách. V první části práce se zabývám světovými psychoanalytiky a jejich reflexí religiozity, druhá část pak sestává z komparace těchto osobností a z popisu vztahů mezi psychoterapií a náboženstvím. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1683255 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject religiosity cze
dc.subject religion cze
dc.subject psychoanalysis cze
dc.subject Freud, Sigmund cze
dc.subject Jung, Carl Gustav cze
dc.subject Fromm, Erich cze
dc.subject Grof, Stanislav cze
dc.subject archetypes cze
dc.subject ethics cze
dc.subject illusion cze
dc.subject transcendence cze
dc.subject holotropic breathing cze
dc.subject religiozita cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject psychoanalýza cze
dc.subject archetypy cze
dc.subject etika cze
dc.subject iluze cze
dc.subject transcendence cze
dc.subject holotropní dýchání cze
dc.title Reflexe religiozity ve vybraných psychoanalytických školách. cze
dc.title.alternative Reflection of religiosity in selected psychoanalytic schools. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Civínová, Veronika cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Work focuses on a reflection of religiosity in selected psychoanalystic schools. First part deals with the world psychoanalysts and their reflection of religiosity, the second part consists of a comparison of these personalities and describes relationships between psychotherapy and religion. eng
dc.description.department Katedra religionistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33043 cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Po přečtení obou posudků se student vyjádřil k práci, posudkům a v rámci obhajoby přednesl své argumenty cze
dc.identifier.stag 26335 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account