Analýza nečistot v organických pigmentech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan cze
dc.contributor.author Vilišová, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:39Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61395
dc.description.abstract V této práci byly analyzovány zbytkové nečistoty v různých výrobních šaržích pigmentů Pigment Yellow 1 a Pigment Yellow 74 pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem bylo stanovení obsahu anilinu, acetoanilidu a acetoacetanilidu v pigmentu P.Y. 1 a obsahu o-anisidinu, acet-o-anisididu a acetoacet-o-ansididu v pigmentu P.Y. 74. Pro zpracování vzorků byla použita extrakce v různých organických rozpouštědlech. Obsah zbytkových nečistot byl stanoven pomocí HPLC s využitím gradientové eluce. K detekci byl použit UV/VIS detektor. Výsledky extrakce zbytkových nečistot pigmentů s použitím různých organických rozpouštědel byly porovnány a diskutovány. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1403789 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject organic pigment cze
dc.subject Pigement Yellow 1 cze
dc.subject Pigment Yellow 74 cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject acetoacetanilide cze
dc.subject acetanilide cze
dc.subject aniline cze
dc.subject acetoacet-o-aniside cze
dc.subject acet-o-anisideo-aniside cze
dc.subject organické pigmenty cze
dc.title Analýza nečistot v organických pigmentech cze
dc.title.alternative Analysis of impuriries in organic pigments eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česlová, Lenka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this work, the residual impurities in various production batches of two kinds of pigments, Pigment Yellow 1 and Pigment Yellow 74, were analysed by the high performance liquid chromatography (HPLC). The aim of this work was to determine the content of the aniline, acetanilide and acetoanilide in the P.Y. 1 pigment and the content of the o-anisidine, acet-o-anisidide and acetoacet-o-anisidide in the P.Y. 74. The sample processing was carried out by the extraction in different organic solvents. The content of the residual impurities was determined by the HPLC utilizing the gradient elution. Detection was carried out by the UV/Vis detector. The results of the extraction of residual impurities in pigments using the different organic solvents were compared and discussed. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33443 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Přistoupila k obhajobě diplomové práce a zodpověděla vaechny tázané otázky. cze
dc.identifier.stag 27813 cze
dc.date.embargo 2035-05-22 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account