Deutsch für den Beruf an der Universität Pardubice und Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušková, Lenka cze
dc.contributor.author Koblásová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:26Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61390
dc.description.abstract Diese Arbeit befasst sich mit dem Studienfach Deutsch für den Beruf und Chancen von dessen Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Als erstes wird die Stellung von Germanistik in Tschechien beschrieben, dann die Rolle der Universitäten als Institutionen für Berufsvorbereitung und Stellung der tschechischen Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. In dem praktischen Teil werden erwartete Fähigkeiten und Kenntnisse von Absolventen mit denen verglichen, die in Stellenangeboten erfordert werden. Weiter werden konkrete Erfahrungen von Absolventen des Faches Deutsch für den Beruf bewertet. Die Arbeit wird mit Studienplanauswertung und -verbesserungsvorschlägen abgeschlossen. ger
dc.format 102 s. cze
dc.format.extent 3473341 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject German language for business practice eng
dc.subject graduates eng
dc.subject labor market eng
dc.subject German studies eng
dc.subject Deutsch für den Beruf ger
dc.subject Absolventen ger
dc.subject Arbeitsmarkt ger
dc.subject Germanistik ger
dc.subject Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.subject absolventi cze
dc.subject trh práce cze
dc.subject germanistika cze
dc.title Deutsch für den Beruf an der Universität Pardubice und Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt ger
dc.title.alternative German Language for Business Practice at the University of Pardubice and the Graduates' Position in the Labor Market eng
dc.title.alternative Německý jazyk pro hospodářskou praxi na Univerzitě Pardubice a uplatnění absolventů na trhu práce cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čapek, Jan cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the field of study The German Language for Business Practice and the Graduates' position in the labor market. First, the position of German Studies in the Czech Republic is described, then the role of universities as institutions for job training and the position of Czech graduates in the labor market. In the practical part the expected skills and knowledge of graduates are compared with the knowledge and skills required in job offers. After that their specific experiences are evaluated. The thesis ends up with curriculum evaluation and improvement suggestions. eng
dc.description.abstract-translated Tato práce zkoumá obor Německý jazyk pro hospodářskou praxi a uplatnění jeho absolventů. Nejprve je popsáno postavení germanistiky v Česku, dále role univerzit jakožto institucí přípravy na zaměstnání a postavení českých absolventů na trhu práce. V praktické části jsou porovnány očekáváné schopnosti a znalosti absolventů oboru se znalostmi a schopnostmi vyžadovanými v pracovních nabídkách. Poté jsou vyhodnoceny konkrétní zkušenosti absolventů tohoto oboru. Práce končí zhodnocením a návrhy pro zlepšení studijního plánu. cze
dc.description.department Katedra cizích jazyků cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33649 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.identifier.stag 28822 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account