Hokej jako nedosažitelná instituce? Problematika úspěchu z pohledu instituce a hráče.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana cze
dc.contributor.author Havlová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:06Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61375
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje fenoménu profesionálního sportu, konkrétně ledního hokeje. Je zaměřena na cestu hráčů k úspěchu a překážky, které musí překonat. Zabývá se pohledem hráčů a jejich rodin na prostředí profesionálního sportu a také institucí ledního hokeje a jejím přístupem k hráčům. Práce je založena na datech z terénního výzkumu, který proběhl v rámci konkrétního hokejového klubu. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2364268 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject professional sport cze
dc.subject ice hockey cze
dc.subject institution cze
dc.subject family cze
dc.subject professionalization of sport cze
dc.subject profesionální sport cze
dc.subject lední hokej cze
dc.subject instituce cze
dc.subject rodina cze
dc.subject profesionalizace sportu cze
dc.title Hokej jako nedosažitelná instituce? Problematika úspěchu z pohledu instituce a hráče. cze
dc.title.alternative Hockey as Inaccessible Institution? The Issue of Success from the Perspective of Institution and Player. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Andrš, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This masters thesis is concerned with the phenomenon of professional sport, namely with ice hockey. This thesis focuses on the journey of players to success and difficulties, which they have to overcome. It deals with views of players and their families on milieu of professional sport and institution of ice hockey and its approach to players. The thesis is based on the data from fieldwork, which took place in one particular hockey club. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33113 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svůj výzkum a uspokojivě reagovala v diskusi na otázky a posudky. cze
dc.identifier.stag 27547 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account