Sníh jako aktér a sociální determinant v oblasti Tanvaldska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tošner, Michal cze
dc.contributor.author Abraham, Josef
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61374
dc.description.abstract V této diplomové práci může čtenář najít spojení člověka, přírody a technologií během zimního období v oblasti Tanvaldska. Dílo používá teorii aktérské sítě, vyvinutou Callonem a Latourem, pro popis sociotechnických vztahů v síti, která se rozpíná se v kulturo-přírodním prostředí lyžařských středisek a vleků. Autor se aktérskou sítí v této práci snaží popsat vazby a vztahy mezi aktéry v množství momentů, které formují a generují prostředí lyžařských středisek a vleků. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 2777080 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject snow cze
dc.subject skiing cze
dc.subject resorts cze
dc.subject klients cze
dc.subject relationship cze
dc.subject actors cze
dc.subject moments cze
dc.subject sníh cze
dc.subject lyžování cze
dc.subject střediska cze
dc.subject klienti cze
dc.subject vztahy cze
dc.subject aktéři cze
dc.subject momenty cze
dc.title Sníh jako aktér a sociální determinant v oblasti Tanvaldska cze
dc.title.alternative Snow as actor and social determinant in the region of Tanvald eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated A reader can find connection of human, nature and technology set in the micro region of Tanvald during winter in this thesis. Work use an actor network theory covered by Callon and Latour for the description of social-technique relatioships in the network, which expands in the natureculturous enviroment of ski resorts and ski-lifts. Using the actor network theory, author tries to describe connections and relationships among actors in the multitude of moments, which form and generate enviroment of ski resorts and ski-lifts. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33114 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student částečně obhájil výhrady opononenta, vysvětlil důvody změny ortografické normy cze
dc.identifier.stag 27040 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account