Domov pro seniory z hlediska aktérství seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Synková, Hana cze
dc.contributor.author Uchytilová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:04Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61373
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vybraným domovem pro seniory. Zaměří se na domov pro seniory jako na totální instituci a pokusí se zjistit, do jaké míry tato instituce ovlivňuje život zde žijících seniorů (klientů) a do jaké míry ho mohou ovlivnit oni sami. Práce se zaměří na domov také z hlediska selektivnosti a to jak z pohledu domova, tak z pohledu seniorů. Tedy pokusí se zjistit, jak probíhá výběr budoucích klientů, jakým kritériím výběr podléhá a naopak z druhé strany, jací lidé se snaží do domova pro seniory dostat a proč. Důležitá je také otázka, zda senioři sami chtějí do domova pro seniory, nebo nemají jinou volbu a jsou tam prakticky "odloženi". Práce je založena na vlastním kvalitativním výzkumu. Použité metody jsou zúčastněné pozorování a rozhovory. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 1463017 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject seniors cze
dc.subject nursing home cze
dc.subject agency cze
dc.subject total institution cze
dc.subject senioři cze
dc.subject domovy pro seniory cze
dc.subject totální instituce cze
dc.subject aktérství cze
dc.title Domov pro seniory z hlediska aktérství seniorů cze
dc.title.alternative Home for the Elderly in Terms of the Agency of Seniors eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on particular nursing home, focusing on this organisation as a total institution. The aim of the thesis is to learn, how much this organization affect life of local seniors(its clients) and to what extent they can regulate their life in this organisation themselves. Another aspect of this thesis is selection, from the both- the organisation and the client side. The focus on selection measure criteria given from the organisation and on the other hand, looking at the type of people and their reasons why they are coming to this organisation. Important question is also if the seniors want to join nursing home themselves or the decision is made by someone else. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33115 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Diplomantka reagovala na připomínky vedoucí a oponenta. cze
dc.identifier.stag 23070 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account