Komerční sekta nebo jen dobrý business?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpar, Oldřich cze
dc.contributor.author Smítalová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:02Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61371
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje fungování konkrétní multi-level marketingové společnosti. Cílem je zjistit, zda se tato firma svými znaky shoduje s charakteristickými rysy sekt a spadá tak do skupiny komerčních sekt/kultů. Pozornost je věnována především strategii získávání nových členů a metodám, skrze něž uplatňuje firma své postavení a dosahuje zisků. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1026917 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject multi-level marketing cze
dc.subject sects cze
dc.subject psychological manipulation cze
dc.subject power cze
dc.subject rituals cze
dc.subject sekty cze
dc.subject psychická manipulace cze
dc.subject moc cze
dc.subject rituály cze
dc.title Komerční sekta nebo jen dobrý business? cze
dc.title.alternative Commercial sects or just a good business? eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The master thesis describes activity of a specific multi-level marketing company. The main goal is to find out if the multi-level marketing organizations can be called a commercial sect/cult and if there are any similarities with religious cults. It is focused on the strategy of recruiting new members and to the methods through which the company confirm its position and achieve profits. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33110 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Komise se shodla na excelentní kvalitě předložené diplomové práce. cze
dc.identifier.stag 23065 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account