Problémy právní úpravy založení a vzniku pracovního poměru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klavík, Jiří cze
dc.contributor.author Stanková, Klára
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:53Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61369
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována pracovnímu právu, pracovněprávním vztahům a jeho subjektům, právům a povinnostem zaměstnanců a zaměstnavatelů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákoník práce, který je základním předpisem, kterým se v České republice řídí nespočet zaměstnavatelů i zaměstnanců. Dále je bakalářská práce je věnována rozboru právní úpravy založení a vzniku pracovního poměru a následně zhodnocení této právní úpravy s využitím praktických poznatků. cze
dc.format.extent 2049299 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Human rights cze
dc.subject freedom cze
dc.subject social rights cze
dc.subject constitutional law cze
dc.subject law cze
dc.subject the Charter of Fundamental Rights and Freedoms cze
dc.subject the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms cze
dc.title Problémy právní úpravy založení a vzniku pracovního poměru cze
dc.title.alternative Problems of the legislation and the establishment of an employment relationship eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis concerns labour law, labour law relations and its entities, employer´s and employee´s rights and obligations. In the Czech Republic numerous labour relations are governed by the Labour Code, which is a fundamental regulation in the area of labour law. Further focus of this thesis is on analysis of the legislation concerning origination of employment and consequent evaluation of the legislation using practical knowledge. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Výsledky šetření ve Východočeském divadle máte pouze na 2 stranách své práce? Vyplynuly z vašeho šetření tedy nějaké výsledky? Zjistila jste nějaké problémy - ředitel a zaměstnavatel? Jaké další problémy jste v té práci řešila? Proč jste si vybrala pro svoji bakalářskou práci právě Východočeské divadlo? Proč z vaší práce nevyplývají konkrétní problémy, když "problémy" máte v názvu své práce? cze
dc.identifier.stag 28953 cze
dc.date.embargo 2035-08-10 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account