Společenská odpovědnost podniku - reporting

Show simple item record

dc.contributor.advisor Munzarová, Simona cze
dc.contributor.author Havlíčková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:49Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61364
dc.description.abstract Tato práce je zamerena na problematiku a vývoj CSR konceptu a reporting v oblasti CSR. Nejprve jsou popsány základní principy spolecenské odpovednosti podniku, vcetne definic tohoto pojmu. Dále se práce venuje oblastem CSR konceptu a výhodám ci nevýhodám zavedení tohoto konceptu do podnikové praxe. Následne je v práci vymezen pojem reporting, jeho základní klasifikace a rysy a pravidla pro psaní techto reportu. cze
dc.format.extent 1024705 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Corporate Social Responsibility cze
dc.subject Stakeholder cze
dc.subject Areas of CSR cze
dc.subject CSR Reporting cze
dc.title Společenská odpovědnost podniku - reporting cze
dc.title.alternative Corporate Socail Responsibility - Reporting eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the issues and the development of the concept of CSR and reporting. At first, there are described the basic principles of social responsibility of firms, including the definitions of this term. Afterwards the work dedicates to subjects of CSR concept and advantages and disadvantages of the putting this concept into practise. Subsequently, there is defined the term "reporting", its basic classification and features and rules for writing these reports. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Jak by se měl men{š}{í} podnik profilovat na trhu z hlediska marketingu?~Jak{é} ukazatele společensk{é} odpovědnosti jsou v podniku sledov{á}ny?\par} \par{Studentka ot{á}zky zodpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 27871 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account