Systém hodnocení logistických služeb v podniku MWV Svitavy s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Pakostová, Eva
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:48Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61363
dc.description.abstract Práce je věnována současnému pojetí služeb v oblasti logistiky, hodnocení a měření jejich úrovně a také možnostem outsourcingu. Dále se zabývá popisem, analýzou a zhodnocením systému hodnocení logistických služeb ve vybraném podniku. cze
dc.format.extent 1788039 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistics services cze
dc.subject logistics cze
dc.subject outsourcing cze
dc.subject supply chain cze
dc.subject service level indicators cze
dc.subject evaluation system of logistics services cze
dc.title Systém hodnocení logistických služeb v podniku MWV Svitavy s.r.o. cze
dc.title.alternative Evaluation system of logistics services in the enterprise MWV Svitavy s.r.o. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with a current concept of the logistics, evaluation and measurement of levels and outsourcing options. It also deals with the description, analysis and evaluation of the evaluation system of logistics services in choice company. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Kolik dodavatelů je ve zkouman{é}m podniku hodnoceno a k jak{é}mu {ú}čelu slouž{í} hodnocen{í} dodavatelů?~Mezi hlavn{í} z{á}věry~teoretick{é} č{á}sti Va{š}{í} pr{á}ce patř{í} velk{ý} v{ý}znam syst{é}mu hodnocen{í} logistick{ý}ch služeb. Ve zkouman{é}m podniku v{š}ak logistick{é} služby hodnoceny nejsou - nebylo by vhodn{é} na tuto skutečnost v z{á}věru v{ý}zkumu v{í}ce upozornit a vyzdvihnout ji zejm{é}na v oblastech doporučen{í} podniku?\par} \par{Studentka ot{á}zky zodpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 27802 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account