Řízení vztahů s dodavateli v podniku chemického průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machač, Otakar cze
dc.contributor.author Vostřezová, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:43Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61356
dc.description.abstract Hlavním tématem bakalářské práce je analýza řízení vztahů s dodavateli v podniku Synthesia, a.s., v Pardubicích a seznámení se s možnými postupy výběru dodavatelů pro spolupráci. V této práci jsou vymezeny základní principy partnerství s dodavateli, které podnikům napomáhají pro dokonalejší řízení a udržování vztahů se svými obchodními partnery. Dále jsou zde vymezeny možné postupy a metody, které se uplatňují při řízení vztahů s dodavateli. Nedílnou součástí výběru dodavatelů je i jejich hodnocení, které napomáhá již při výběru a při další spolupráci s dodavateli. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 2211907 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Supply systems cze
dc.subject supplier cze
dc.subject supplier collaboration cze
dc.subject sharing information cze
dc.subject communication cze
dc.title Řízení vztahů s dodavateli v podniku chemického průmyslu cze
dc.title.alternative Supplier Relationship Management within the Company of Chemical Industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main theme of the Bachelor Thesis is an analysis of the supplier relationship management in the company Synthesia a.s. in Pardubice. It also includes procedures of selecting suppliers for future cooperation. This Thesis defines the basic principles of partnerships with suppliers that help businesses to manage and maintain their mutual relationships more effectively. A necessary part of supplier selection is the evalution, which helps during selection itself and in further cooperation with suppliers. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Jak{á} je strategie ve v{ý}běru dodavatelů v posuzovan{é}m podniku na dod{á}vky lihu? Prob{í}h{á} v podniku tak{é} sumarizace objedn{á}vek např{í}č SB{Ú}? Kdo a jak často v podniku prov{á}d{í} průběžn{é} hodnocen{í} dodavatelů?\par} \par{Studentka ot{á}zky odpověděla.\par} cze
dc.identifier.stag 27765 cze
dc.date.embargo 2035-07-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account