Analýza řízení výrobních zásob ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Munzarová, Simona cze
dc.contributor.author Urbanová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:38Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61352
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řízení výrobních zásob v podniku Synthesia, a.s. První část je věnována teoretickým poznatkům získaným na základě rešerše odborné literatury. V druhé části je řešena praktická část, která se zabývá řízením podnikových zásob na SBU Organická chemie v Synthesia, a.s. Pozornost je věnována hlavně zásobám surovin. Následně je vybrána jedna z výrob, kde jsou tyto zásoby sledovány podrobněji. V závěru práce je provedeno zhodnocení a stanovena některá doporučení na zlepšení řízení zásob. cze
dc.format 64 s. (97 417 znaků) cze
dc.format.extent 1498813 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject logistics cze
dc.subject inventory cze
dc.subject inventory management methods cze
dc.subject inventory costs cze
dc.title Analýza řízení výrobních zásob ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Analysis of the inventory management in a selected company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on analysis of the inventory management in Synthesia, a.s. The first part is devoted to theoretical knowledges, that are got on the basis of literature search. The second part is looked into practical part. In this part, there is discussed the inventory, which is held at SBU Organical chemistry in Synthesia, a.s. There is also discussed inventory management. The main attention is focused on inventory of material. In next step, one production is chosen and the inventory is watched in detail there. Finally, comments and some recommendation for improvement are stated. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence \par{Jak prob{í}h{á} sběr podkladů pro sumarizaci objedn{á}vek v posuzovan{é}m podniku? Jak{ý}m způsobem souvis{í} v{ý}robn{í} z{á}soba surovin s předpověd{í} pot{á}vky po v{ý}robc{í}ch?\par} \par{Studentka zodpověděla v{š}echny ot{á}zky.\par} cze
dc.identifier.stag 27705 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account