Využití druhotných materiálu při výstavbě liniových staveb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš cze
dc.contributor.author Dlouhý, Petr
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61346
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou užití druhotných materiálů při budování liniových staveb v dopravním stavitelství. Práce bude rozdělena na dvě hlavní části - teoretický úvod a praktickou část. V teoretické části bude provedena rešerše běžně používaných materiálů, které se používají při výstavbě liniových dopravních staveb. Praktická část bude zaměřena na zkoušku bobtnavosti. Cílem práce bude ověřit bobtnavost popílkového stabilizátu. cze
dc.format 130 s. cze
dc.format.extent 4358314 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.1.2020 cze
dc.subject stabilisate eng
dc.subject spoil loose material eng
dc.subject fluid ash eng
dc.subject steel slag eng
dc.subject slag eng
dc.subject gypsum eng
dc.subject secondary raw materials eng
dc.subject building demolition waste eng
dc.subject highway eng
dc.subject construction eng
dc.subject earth construction eng
dc.subject environmental risks eng
dc.subject soundness eng
dc.subject swelling eng
dc.subject permeability eng
dc.subject stabilizát cze
dc.subject hlušinová sypanina cze
dc.subject fluidní popílky cze
dc.subject ocelářská struska cze
dc.subject škvára cze
dc.subject energosádrovec cze
dc.subject druhotné suroviny cze
dc.subject stavební demoliční odpad cze
dc.subject dopravní stavitelství cze
dc.subject zemní těleso cze
dc.subject ekologická rizika cze
dc.subject objemová stálost cze
dc.subject bobtnavost cze
dc.subject propustnost cze
dc.title Využití druhotných materiálu při výstavbě liniových staveb cze
dc.title.alternative Use of secondary materials in the construction of linear structures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Vladimír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the use of secondary materials in the building of linear transport structures. The work will be divided into two main parts - theoretical introduction and practical. In the theoretical part will be presented research of commonly used materials that are used in the construction of linear transport structures. The practical part will focus on swelling exams. The goal will be to verify the swell of fly ash stabilisate. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33870 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou diplomovou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25211 cze
dc.date.embargo 2020-01-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account